REGULAMENTO:
Os debuxos serán de tema e formato libre. 
Pódese entregar un número ilimitado de obras.
Deberán ir identificados co nome e curso  (na mesma cara da folla co debuxo). 
O prazo de entrega finaliza o día 1 de Maio de 2014. 
Entregaranse a José Antonio Agudo (Coordinador Ed. Primaria), titores ou a calquer membro do Equipo de Redacción de Lúa. Todos os debuxos publicaranse en LúaDixital.

PONDERACIÓN:
Valorarase os seguintes aspectos: 

   Orixinalidade. 
   Perfección. 
   Traballo 


PREMIOS:
Os dous mellores traballos serán recompensados con:


Un lote de libros ( o similar) 
A publicación do mesmo na 41ª edición da Revista Lúa.


XURADO:
Dña. Rosa Caporale Scarfoni, Profesora De Dibujo (Eso)
Dña. Laura Abad, Equipo De Redacción De Lúa 
Dña. Sandra Tornero, Equipo De Redacción De Lúa
Dña.Patricia García, Equipo De Redacción De Lúa 
Dña. Paula López, Equipo De Redacción De Lúa 
Dña. Raquel Sardiña, Equipo De Redacción De Lúa 
Dña. Cristina Rey, Equipo De Redacción De Lúa 
Dña. Candela Fernández, Equipo De Redacción De Lúa 


0 comentarios: