C.P.DebuxoV CERTAMEN DE PINTURA "LUADIXITAL"
¡ XA PODEDES ENTREGALOS !

REGULAMENTO:
  https://drive.google.com/drive/folders/0B78ZDVwrAVIOZFlHT1UteTM5eEE
 1. Os destinatarios son os alumnos de Primaria e ESO
 2. Os debuxos serán de tema e formato libre.
 3. Pódese entregar un número ilimitado de obras.
 4. Deberán ir identificados co nome e curso (na mesma cara da folla co debuxo).
 5. O prazo de entrega finaliza o día 1 de Maio de 2017. Entregaranse a Marina(Coordinadora Ed. Primaria), titores ou a calquer membro do Equipo de Redacción de Lúa.
 6. Todos os debuxos publicaranse en LúaDixital.


PONDERACIÓN: Valorarase os seguintes aspectos:

 1. Orixinalidade.
 2. Perfección.
 3. Traballo


PREMIOS: Os dous mellores traballos serán recompensados con:
 1. Un lote de libros ( o similar)
 2. A publicación do mesmo na 44ª edición da Revista Lúa.


XURADO:

0 comentarios: